‘6458’İ Yakından Tanıyalım

‘6458’ YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

 

Tüm insanlığın yararına, incelikli ve derinlikli göç politika ve stratejilerinin
hayata geçirilmesi süreci hız kazandı. Bu kapsamda oluşturulan Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu, göç alanına ilişkin getirdiği ilkler ve bir dizi ye- niliklerle büyük dikkat çekiyor.

Göç Yönetimine Yeni bir Yaklaşım
Göç ve ilticayla ilgili konular Kanunda sivil bir kurumun yönetimine devredildi.
Yeni kanunla birlikte göç alanındaki iş ve işlemleri yürütmek, göç politika ile
stratejilerini uygulamak, ilgili kamu kurum kuruluşları ve diğer paydaşlar arasında
koordinasyonu sağlama görevleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile genel
müdürlük bünyesindeki İl/İlçe Göç İdaresi Müdürlüklerine verildi.

Türkiye’ye Giriş ve Türkiye’den Çıkış
Türkiye’ye giriş ve Türkiye’ den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya
pasaport yerine geçen belgelerle yapılmaktadır. Yabancılara vatandaşı oldukları
veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklarca, Türkiye’ye geliş
amaçlarına uygun vize almaları durumunda Türkiye’ye giriş izni verilmektedir.

İkamet ve Çalışma İzinleri
İkamet izin çeşitleri kanunda tek tek belirtilmiş, her biri için özel şart, hak ve
yükümlülükler getirilmiştir Bu kapsamda yabancılar, Türkiye’ de kalış amaçlarına
göre ve aranan koşulları sağlamak kaydıyla kısa dönem ikamet izni, aile
kamet izni, öğrenci ikamet izni ve uzun dönem ikamet iznine başvurabilmektedir.
İkamet izin işlemlerinde yabancıdan geçerli sağlık sigortası talep edilmekte
ve ilgililer sigortalarını Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinde ve
Türkiye’ de yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca çalışma izinlerine yönelik yeni
düzenlemeyle çalışma izinleri artık ikamet izni yerine geçmektedir.

İkamet Uzatma İşlemleri
Kanunla şekli ve içeriği belirlenen ikamet izin belgelerinin yabancıların adreslerine
dağıtımına başlanmıştır. Yabancılar artık yurt içinden ikamet uzatma işlemleri
yapabilmektedir. İkamet iznini uzatmak için başvuracak yabancılarda,
31.12.2014 tarihinden itibaren talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün
daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları
şartı aranacaktır.

Yabancı Öğrencilere Çalışma Hakkı
Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine
çalışma izni almak kaydıyla öğrenim görürken aynı zamanda çalışma imkanı
sağlanmıştır. Ön lisans ve lisans öğrencilerine, öğrenimlerinin ilk yılından
sonra haftada yirmi dört saati aşmayacak şekilde çalışma imkanı verilmiştir.

Uyum Süreci ve Gönüllülük
Yabancılar ve uluslararası koruma sahipleri ile toplum arasında çift yönlü ve

gönüllülük esasına dayalı bir uyum sürecinin çerçevesi Kanunla çizilerek, ilk kez
“uyum” kavramı hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bu çerçevede yabancılara ve
uluslararası koruma sahiplerine sadece ülkemizde bulundukları süreçte değil,
aynı zamanda yeniden yerleştikleri ülkede veya kendi ülkelerine geri döndüklerinde

sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilere bağımlı olmadan, bağımsız

hareket etmelerine yönelik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Uluslararası Korumaya İlişkin Düzenlemeler
Kanun kapsamında bulunan hiç kimsenin, işkenceye, insanlık dışı ya da onur
kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiyeti belli bir toplumsal
gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin
tehdit altında bulunacağı bir yere geri gönderilemeyeceğini vurgulayan
‘‘geri göndermeme’’ ilkesi ve mülteci/şartlı mülteci statüsü alamayanlar için
ikincil koruma statüsü düzenlenmiştir. Refakatsiz çocuklar başta olmak üzere
özel ihtiyaç sahipleri için özel hükümler getirilmiş ve kitlesel akın durumlarında
sağlanacak geçici koruma sistemine hukuki dayanak kazandırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir