Bakanlar Kurulunun vize ve pasaport işlemlerinde yetkisi

MADDE 18 –
(1) Bakanlar Kurulu;
a) Pasaporta ve vizeye dair işlemlerin belirlenmesine ilişkin anlaşmalar
yapmaya ve gerek gördüğü hâllerde bazı devletlerin vatandaşları için
vize zorunluluğunu tek taraflı olarak kaldırmaya, vizelerin harçtan
muaf tutulması da dâhil olmak üzere vize kolaylığı getirmeye ve vize
sürelerini belirlemeye,
b) Savaş hâlinde veya diğer olağanüstü hâllerde ülkenin bir bölgesini
veya tamamını kapsamak üzere, yabancılar için pasaporta dair kayıt
ve şartlar koymaya,
c) Yabancıların Türkiye’ye girişlerini belli şartlara bağlayıcı veya kısıtlayıcı
her tür önlemi almaya yetkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir