Çalışma izninin ikamet izni sayılması hakkında Kanun Maddeleri

MADDE 27 –
(1) Geçerli çalışma izni ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilen
Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni sayılır. Çalışma izni ya
da Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan, 2/7/1964
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre çalışma izni süresi kadar ikamet
izni harcı tahsil edilir.
(2) Çalışma izni verilebilmesi veya iznin uzatılabilmesi için yabancının 7 nci
madde kapsamına girmemesi şartı aranır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir