Geri gönderme yasağı kimlere ve nasıl uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Geri Gönderme Yasağı

MADDE 4 –
(1) Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur
kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının
veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir