İkamet izinlerinin uzatılması hakkında kanun Maddeleri

MADDE 24 –
(1) İkamet izinleri valiliklerce uzatılabilir.
(2) Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından
itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere
yapılır. İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, harca tabi olmayan
bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi
haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet edebilir.
(3) Uzatılan ikamet izinleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren
başlatılır.
(4) Uzatma başvuruları, valiliklerce sonuçlandırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir