Kimler Sınır dışı edilemez.?

MADDE 55 –
(1) 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında
sınır dışı etme kararı alınmaz:
a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya
da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi
emare bulunanlar
b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi
riskli görülenler
c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken
sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet
mağdurları
(2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu
kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde
bildirimde bulunmaları istenebilir.
Türkiye’yi terke davet
MADDE 56 –
(1) Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek
kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak
üzere otuz güne kadar süre tanınır. Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara,
yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge
kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı
tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından
tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.
(2) Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu
belge hiçbir harca tabi değildir. Vize ve ikamet harçları ile bunların cezalarına
ilişkin yükümlülükler saklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir