Hangi başvurular Kabul edilmez.

MADDE 72 –
(1) Başvuru sahibi;
a) Farklı bir gerekçe öne sürmeksizin aynı başvuruyu yenilemişse,
b) Kendi adına başvuru yapılmasına muvafakat verdikten sonra, başvurunun
herhangi bir aşamasında haklı bir neden göstermeksizin veya
başvurunun reddedilmesinin ardından farklı bir gerekçe öne sürmeksizin
ayrı bir başvuru yapmışsa,
c) 73 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse,
ç) 74 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse,
başvurusunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar verilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumların, değerlendirmenin herhangi bir aşamasında
ortaya çıkması hâlinde değerlendirme durdurulur.
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 33
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU
(3) Başvurunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar, ilgiliye veya yasal
temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından
temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi
veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir