Yabancılar Sağlıktan Nasıl Yararlanır?

Birbirinden farklı nedenler ile ülkemize gelmiş olan yabancı uyruklu insanlar, sağlık koşullarından nasıl yararlanacaklarını bilemiyorlar. İster iş bulup çalışmak, ister eğitimini tamamlamak için gelmiş olan yahut vatanında savaş olup ta çok zor durumlardan göç etmiş insanlar kapsamında Türkiye’de bulunmakta olan bu kişilerin sağlık ile ilgili merak ettikleri, öğrenmek istedikleri ve yardıma ihtiyaç duydukları hususlara bu konumuzda mümkün oldukça en fazla şekilde yer vereceğiz. Yabancı uyruklu insanlar ve aynı zamanda bunları aileleri de tüm sağlık hizmetlerinden yararlanmak istiyor. Fakat bunun için yapmak zorunda oldukları bir takım zorunlu belgeler oluşturulması gerekmektedir. Biz de bu yazımızda yabancılar sağlıktan nasıl yararlanır konusunu işleyeceğiz. Konumuzun açılımını yapacak olursak, yabancıların da Türkiye’ye geldiklerinde bazı haklara sahipler. Ayrıca yaşamak isterler ise durum değişir, yine de bir çok hakka sahiptirler. Fakat bunlar için gerekli izin belgeleri ve dokümanlar şarttır. Bunun için Ana yasaya gerekli başvuruları ve izin belgelerini iletmeleri gerekir. Ancak bu taktirde sorunsuz bir şekilde sağlıktan ve diğer koşullardan yararlanırlar.

Yabancı Uyrukluların Sağlıktan Yararlanmaları İçin Yapmaları Gerekenler

Yabancılar sağlıktan nasıl yararlanır konusu kapsamında yabancıların yapması gerekenler vardır. İlk olarak Türkiye’de çalışmakta olan ya da bir işyeri sahibi olan yabancı uyruklu insanların, burada barınabilmeleri için izinleri olması gerekir. Zaten bu izin doğrultusunda diğer sağlık koşullarından da yaralanmaları mümkündür. Çalışma iznini alarak yahut işyeri açarak ülkemizde ikamet etmiş olanlara geçici vatandaşlık numarası verilir. Bu numara onun için önem arz ediyor. Bu sayede geçicide olsa bu ülkenin, vatandaşı olarak hizmetlerden yararlanıyor. Ama bu geçici vatandaşlık numaralarına otuz gün genel sağlık sigortası üzerinden çalışan ise bildirmiş olan yahut işveren patron ise kendileri tarafından primler ödenmekte olan kişiler sağlıktan kolayca yararlana biliyorlar. Bu yabancı uyruklu kişilerin eşleri, çocukları, anneleri ve babaları da kendi ülkelerinde herhangi bir sosyal güvenceye dayalı olmadığını taahhüt belgesi ile birlikte belirttiklerinde ülkemizde kalabilme tezkerelerinde belirtilen süre yine devlet tarafından ne kadarına izin veriliyorsa o kadar olmak ile sınırlandırılmış bir biçimde sağlık koşullarından ve diğer hizmetlerden yaralanmaları mümkün kılınmıştır. Bu durumda, engeller ortadan kalkar ve istenilen hizmet koşullarından kolaylıkla yararlanılır. Fakat herhangi bir işyerinde çalışmakta olmayan evde olan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de yerleşim sahibi olma süreleri de ortalama bir yılı geçtiği zamandan itibaren, bir ay içerisinde başvuruda bulunmaları durumunda genel sağlık sigortası ve diğer hizmetlerden yararlana bilir. Daha sonra bu kişilerin sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanabilmeleri için başvuruyu oluşturması durumunda gelir testine tabi tutulmaz fakat en yüksek orandaki prim geneli üzerinden genel sağlık sigortasına sahip olmak için ödemek zorunda kalacakları tutar miktarı hesaplanır, kendilerine ve hak sahiplerine de mutlaka sağlık hizmeti sunulur.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlıktan Yararlanmaları İçin Neler Yapması Gerekir?

Yabancılar sağlıktan nasıl yararlanır kapsamında yabancı uyruklu öğrencilerinde yapması gerekenler vardır. Ülkemizde eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler okullarına yaptıracakları kayıt tarihlerinden itibaren ilk üç ay içerisinde başvuru yapmaları halinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Eğer ki kayıt yapmaları gereken tarihten itibaren hiçbir başvuruda bulunmazlar ise öğrenim süreleri boyunca genel sağlık sigortasından yararlanmaları da mümkün olamaz. Genel sağlık sigortasında yararlanmak isteyen öğrenciler her bir eğitim öğretim dönemi için çalışan asgari ücretin bir kısmı tutarında prim sayısı da ödemek zorunda kalıyorlar. Öğrenciler bunu yerine göre harç paralarından tamamladıkları da görülüyor. Ayrıca devletimizin Türk vatandaşına yani öğrencisine sunduğu öğrenci kredisini yine aynı şekilde yabancı uyruklu öğrenciye de sunuyor. Böylelikle genel sağlık sigortası primini de yatırmasına yardımcı olmuş oluyor. Yabancı uyruklu vatandaşlar ülke sınırları içerisinde izinli olma halleri durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu tüm hakları kullanabilir ve yararlanabilir. Yabancı uyruklular izin belgelerini yenilemek şartıyla Türkiye sınırları içerisinde isteği yıl kadar kalabilir ve yine sağlık dahil tüm hizmetlerden yararlana bilir. Ailesinin yararlanması gerektiği durumlara da da yine bir problem yaşamadan gerekli işlemlerini gerçekleştirip tüm olanaklardan faydalanabilir.

Kısacası tüm yabancı kardeşlerimiz ve aileleri istenilen belgeleri tamamladığı sürece bir problem yaşamadan tüm koşullardan en iyi şekilde yararlanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir