Turkuaz Kart Nedir?

Turkuaz Kart, yabancı bilim insanlarına, sporculara, sanatçılara, Türkiye’den ev alan veya farklı yatırımlar yapan yabancılara süresiz çalışma ve oturma izni ayrıca öncelikli Türk vatandaşlığına geçiş hakkı sağlayan, aynı şekilde yabancının eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını da süresiz oturum izni sahibi yapan devrim niteliğinde yeni bir uygulamadır.

Yabancılara Türkiye’de Süresiz Çalışma Hakkı veren Turkuaz Kart sahipleri  oturma izni veya çalışma izni almalarına gerek olmaksızın Türkiye’de kalabilirler. Ayrıca Süresiz Çalışma İzni sağladığı tüm haklardan yararlanabilirler.

Turkuaz Kart Kimlere Verilir?

  • Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli iş gücü olarak değerlendirilen,
  • Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,
  • Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,
  • Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılara verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir