Bir Zamanların Devinden Alacaklılarına 2 Teklif

Mağazalar kapandı, raflar boşaldı! Bir zamanların devinden alacaklılarına 2 teklif

2015 yılı itibariyle Türkiye’nin ilk 100 şirketi ve organize perakendede ilk 5 şirketi içinde yer alan Bimeks içinde bulunduğu bataktan çıkışın yollarını arıyor. Borçlarının ve tahvillerinin geri ödemesini gerçekleştiremeyerek neredeyse tüm mağazalarına kilit vuran Bimeks finansal dar boğazdan çıkmak için düzenlediği toplantıda son kurtuluş olarak alacaklılarına iki yeni teklifte bulundu.

 

Zor durumdan bir türlü çıkamayan ve hissesi yerlerde sürünen Bimeks içinde bulunduğu krizden çıkmak için alacaklılarıyla toplantı düzenledi.

2 TEKLİF SUNDU

Toplantıda Bimeks ilk alternatif olarak, tahsisli sermaye artırımı yaparak alacaklılarını şirkete ortak edecek.

İkinci alternatif olarak sunduğu plana göre ise teknik şartlarla tahsisli sermaye artırımına katılamayacak olanlar için Özel Maksatlı Şirket kurulacak ve bu şirket tahsisli sermaye artırımına katılarak alacaklılar yine Bimeks hissedarı olacak.

2015 yılı itibariyle Türkiye’nin ilk 100 şirketi ve organize perakendede ilk 5 şirketi içinde yer alıyordu.

Şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz, bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşmak ve normal ticari kapasitesine tekrar dönmek için bir çözüm oluşturmak maksadıyla, ticari alacaklıların, finansal kuruluşların ve tahvil yatırımcılarının davet edildiği bir toplantı düzenlemiştir.

Bu toplantıda Şirketimiz, faaliyetlerinin devam edebilmesine ve bu sayede finansal/ticari tarafların alacaklarını tahsil edebilmesine imkan sağlamak amacıyla iki alternatifli bir çözüm paketi sunmuştur.

1. ALTERNATİF: ORTAKLIK

Ticari alacaklılar, finansal kuruluşlar ve tahvil yatırımcıları, Şirketten alacaklarını, Şirketin gerçekleştirmeyi planladığı tahsisli sermaye artışına iştirak ederek, nominal bedel üzerinden sermaye payına çevireceklerdir.

Bir diğer ifade ile şirketin ticari ve finansal borçları özsermayeye dönüşecek ve alacaklı firmalar Şirket ortağı olacaklardır.

2. ALTERNATİF: HİSSEDAR OLMAK

İlk alternatife teknik veya idari sebeplerle dahil olamayan alacaklılar, alacaklarını, kurulacak bir Özel Maksatlı Şirkete (ÖMŞ) devredeceklerdir. ÖMŞ, 1.alternatifte izah edilen tahsisli sermaye artışına katılacak ve Bimeks hissedarı olacaktır. Bilahare ÖMŞ, sahibi olduğu hisseleri, alacaklarını devreden alacaklılara, prorata olarak rehin verecektir.

Bu çözüm planı ile aşağıdaki sonuçlar hedeflenmektedir:

A. Borçların sermayeye dönüştürülerek bilançonun sürdürülebilir hale gelmesi;

B. Alacakların hukuki baskısından kurtularak şirketin devamlılığının sağlanması;

C. Şirketin sahip olduğu marka, yazılım, e-perakende altyapısı ve mağazalarının hızla iş modeline evrilerek yeniden değer üretir hale gelmesi;

D. Tedarik darboğazının aşılması;

E. Alacaklıların mevcut riskini artırmayacak şekilde alacaklara tekrar tahsil kabiliyeti kazandırmak

F. Çözüme katılacak alacaklıları, 3. taraf risklerine ve hukuki risklere karşı korunaklı hale getirmek

Bu alternatifli çözüm planı ayrıca yazılı olarak ticari alacaklılarla, finansal kuruluşlarla ve tahvil yatırımcılarıyla paylaşılmıştır ve kendilerinden hangi alternatifi tercih ettiklerini yazılı olarak bildirmeleri talep edilmiştir.

OLUMLU DÖNÜŞ OLURSA SPK’YA BAŞVURACAK

Gelen cevaplardan sonra oluşacak duruma göre, Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat ve diğer yasal prosedürler planlanacak ve bütün taraflarla birlikte şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İLK 100 ŞİRKET İÇİNDEYDİ

2015 yılı itibariyle Türkiye’nin ilk 100 şirketi ve organize perakendede ilk 5 şirketi içinde yer alan Şirketimiz, yukarıda izah edilen çözüm planı ile yeniden bu performansına dönerek değer üretmeyi hedeflemektedir.

 KAYNAK: HÜRRİYET

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir