Türkiye’ye Giriş ve Vize hakkında önemli kanunlar.

(Last Updated On: 31 Ocak 2019)

Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış
MADDE 5 –
(1) Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport
veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır.
Belge kontrolü
MADDE 6 –
(1) Yabancı, pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgelerini, Türkiye’ye
giriş ve Türkiye’den çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadır.
(2) Sınır geçişlerine ilişkin belge kontrolleri, taşıtlarda seyir hâlinde de yerine
getirilebilir.
(3) Havalimanlarının transit alanlarını kullanan yabancılar, yetkili makamlarca
kontrole tabi tutulabilirler.
(4) Türkiye’ye girişlerde, yabancının 7 nci madde kapsamında olup olmadığı
kontrol edilir.
(5) Bu maddenin uygulanmasında, kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli
görülenler en fazla dört saat bekletilebilir. Yabancı, bu süre içerisinde
her an ülkesine dönebileceği gibi dört saatlik süreyle sınırlı kalmaksızın
ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir. Kapsamlı
kontrol işlemlerine dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar
MADDE 7 –
(1) Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri
çevrilir:
a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da
çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla
edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar
b) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren
en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belge

c) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti
kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan
yabancılar
(2) Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ
edilir. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde
nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri
de yer alır.
Uluslararası koruma başvurusuna ilişkin uygulama
MADDE 8 –
(1) 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan şartlar, uluslararası koruma
başvurusu yapmayı engelleyici şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.
Türkiye’ye giriş yasağı
MADDE 9 –
(1) Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini
alarak, Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği
ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların
ülkeye girişini yasaklayabilir.
(2) Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük
veya valilikler tarafından yasaklanır.
(3) Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni
veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel
Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.
(4) Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca
tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvurudabulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıların Türkiye’ye
giriş yasağı süresi bir yılı geçemez.
(5) 56 ncımadde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde
ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
(6) Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak
kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
(7) Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle bazı yabancıların ülkeye kabulü
Genel Müdürlükçe ön izin şartına bağlanabilir.
Türkiye’ye giriş yasağının tebliği
MADDE 10 –
(1) Giriş yasağına ilişkin tebligat, 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında
olan yabancılara Türkiye’ye giriş yapmak üzere geldiklerinde sınır

kapılarındaki yetkili makam tarafından, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası
kapsamında olan yabancılara ise valilikler tarafından yapılır. Tebligatta,
yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri
ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.
Vize zorunluluğu, vize başvurusu ve yetkili makamlar
MADDE 11 –
(1) Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları
veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını
da belirten vize alarak gelirler. Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de
sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez.
(2) Vize başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuruların usulüne
uygun olarak yapılması gerekir.
(3) Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.
(4) Vizeler, konsolosluklarca, istisnai durumlarda ise sınır kapılarının bağlı
olduğu valiliklerce verilir. Konsolosluklara yapılan başvurular doksan gün
içinde sonuçlandırılır.
(5) Yabancı ülke diplomatlarına, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerince
resen vize verilebilir. Bu vizeler, genel vize verme usulüne uygun olarak
Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler harca tabi
değildir.
(6) Ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak vize verilmesinde yarar görülen
yabancılara, istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerince
resen vize verilebilir. Bu amaçla verilen vizeler, genel vize verme usulüne
uygun olarak Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler
harca tabi değildir.
(7) Vize türlerine ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Vize muafiyeti
MADDE 12 –
(1) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmaz:
a) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar
Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları
b) Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet veya çalışma
izni bulunanlar
c) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesine
göre verilmiş ve geçerliliklerini yitirmemiş yabancılara mahsus
damgalı pasaport sahipleri) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci
maddesi kapsamında olduğu anlaşılanlar
(2) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmayabilir:
a) Mücbir nedenlerle, Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda
kalan taşıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkacak kişiler
b) Deniz limanlarına gelip, yetmiş iki saati geçmemek kaydıyla, liman
şehrini veya civar illeri turizm amaçlı gezecek kişiler
Sınır kapılarında verilen vizeler
MADDE 13 –
(1) Vize almadan sınır kapılarına gelen yabancılara, süresi içinde Türkiye’den
ayrılacaklarını belgelemeleri hâlinde, sınır kapılarında istisnai olarak vize
verilebilir.
(2) Sınır vizesi, sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilir. Valilik bu
yetkisini sınırda görevli kolluk birimine devredebilir. Bakanlar Kurulunca
farklı bir süre belirlenmediği sürece, bu vize Türkiye’de en fazla on beş
gün kalma hakkı sağlar.
(3) Sınır vizesinin verilmesinde, insani nedenlere bağlı olarak sağlık sigortası
şartı aranmayabilir.
Havalimanı transit vizeleri
MADDE 14 –
(1) Türkiye’den transit geçecek yabancılara, havalimanı transit vizesi şartı
getirilebilir. Havalimanı transit vizeleri, en fazla altı ay içinde kullanılmak
üzere konsolosluklar tarafından verilir.
(2) Havalimanı transit vizesi istenecek yabancılar, Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca
müştereken belirlenir.

Alanya Power

Haber ve Bilgi kaynağınız ..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerez(cookie) kullanmaktadır. KVKK ve GDPR uyarınca  Gizlilik Politikamıza bakabilirsiniz. Çerez ayarlarınızı değiştirebilir veya normal haliyle kabul edebilirsiniz. View more
Cookies settings
Kabul
Gizlilik ve Çerez Politikamız
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Çerez (Cookie) kullanımına ilişkin

Çerezler (Cookie) internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayar veya mobil uygulama kullandığınız cep telefonu, tablet (vb.) içinde tanımlama dosyalarıdır. Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için iş bu Kişisel Verilerinizi kullanma koşullarına bağlı kalarak sitemizde gezinme bilgilerinizi saklamakta; 3. Kişilerle paylaşabilmekteyiz. Kalıcı çerez ve geçici çerez olmak üzere iki tür çerez bulunmaktadır.
  • Kalıcı çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar saklı kalmaya devam eder.
  • Geçici çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitemizde geçirdiğiniz süre boyunca aktif kalır daha sonra erer.

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.Gizlilik ve Kişisel Verilen Korunması Kanunu Kapsamında yürüttüğümüz Gizlilik Politikamız ile ayrıntılı bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz.

Save settings
Cookies settings