Türkiye

Yabancılar kanununda Amaç, Kapsam, nedir.? Tanımlar nasıl yapılır.

(Last Updated On: 31 Ocak 2019)

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları
ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara
sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş,
görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Kanun, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır kapılarında
ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak
uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönemeyen
ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak
geçici korumayı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki
ve sorumluluklarını kapsar.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalar
ile özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Aile üyeleri: Başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi
kişinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,

b) Avrupa ülkeleri: Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulunca
belirlenecek diğer ülkeleri,
c) Bakan: İçişleri Bakanını,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu
hakkında son karar verilmemiş olan kişiyi,
e) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,
f) Destekleyici: Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların
masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından
başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye’de yasal
olarak bulunan yabancıyı,
g) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
h) Giriş ve çıkış kontrolü: Sınır kapılarındaki kontrol işlemlerini,
ı) Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını
ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların
yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den
çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve
uluslararası korumayı,
i) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri,
j) İkamet izni: Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini,
k) Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını
veya büyükelçilik konsolosluk şubelerini,
l) Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi
kişilerden; refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde
çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya
da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış
kişiyi,
m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece,
kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin
refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş
yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,
n) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,
o) Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için belirlenen sınır geçiş noktasını,
ö) Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya uluslararası koruma
statüsü sahibi kişinin statüsüyle ilgili kararlardan; idari itirazda
bulunulmaması ve yargıya başvurulmaması hâlinde Genel Müdürlük

tarafından verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda temyiz
edilmesi mümkün olmayan kararı,
p) Sözleşme: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle
değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair
Sözleşmeyi,
r) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma
statüsünü,
s) Vatandaşı olduğu ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ülkeyi veya yabancının
birden fazla vatandaşlığının bulunduğu durumlarda, vatandaşlığında
olduğu ülkelerden her birini,
ş) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve
yabancı sayılan kişiyi,
t) Vize: Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya
da transit geçişi sağlayan izni,
u) Vize muafiyeti: Vize alma gerekliliğini kaldıran düzenlemeyi,
ü) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan
kişiyi,
v) Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını,
ifade eder

Alanya Power

Haber ve Bilgi kaynağınız ..

Sizin Yorumunuz nedir?

Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerez(cookie) kullanmaktadır. KVKK ve GDPR uyarınca  Gizlilik Politikamıza bakabilirsiniz. Çerez ayarlarınızı değiştirebilir veya normal haliyle kabul edebilirsiniz. View more
Cookies settings
Kabul
Gizlilik ve Çerez Politikamız
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Çerez (Cookie) kullanımına ilişkin

Çerezler (Cookie) internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayar veya mobil uygulama kullandığınız cep telefonu, tablet (vb.) içinde tanımlama dosyalarıdır. Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için iş bu Kişisel Verilerinizi kullanma koşullarına bağlı kalarak sitemizde gezinme bilgilerinizi saklamakta; 3. Kişilerle paylaşabilmekteyiz. Kalıcı çerez ve geçici çerez olmak üzere iki tür çerez bulunmaktadır.
  • Kalıcı çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar saklı kalmaya devam eder.
  • Geçici çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitemizde geçirdiğiniz süre boyunca aktif kalır daha sonra erer.

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.Gizlilik ve Kişisel Verilen Korunması Kanunu Kapsamında yürüttüğümüz Gizlilik Politikamız ile ayrıntılı bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz.

Save settings
Cookies settings